TIKTOK SHOP MASTER SALE

Trợ lý Hoàng Thu của anh Hoàng Học sẽ liên hệ để trao đổi cụ thể với anh chị về khóa học
Xin lưu ý: Buổi học sẽ được
diễn ra qua ứng dụng Zoom
hãy tham gia vào nhóm Zalo
để nhận được hướng dẫn
và link tham dự vào buổi học.

HOTCOM

Cảm ơn anh chị đã quan tâm đến khóa học