ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG!

Vui lòng kiểm tra email !::email::! để nhận thông tin chi tiết.
Xin lưu ý: Buổi học sẽ được diễn ra qua ứng dụng Zoom, hãy tham gia vào nhóm Zalo để nhận được hướng dẫn & liên kết tham dự vào buổi học này.
Tham gia nhóm bằng cách click vào nút phía dưới!

HOTCOM

Chúc mừng !::name::!!